Missie:

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen ouders en school met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.
Een ouderraad van ouders voor ouders met ouders in samenwerking met en ter ondersteuning van de school.
Een ouderraad die op een transparante manier participatie realiseert langsheen een aangename en efficiënte werking met heldere communicatie en structuur.

Visie:

Kamagra

Veel artsen zullen patiënten een recept geven voor een sterkere dosis Kamagra https://www.medquest-inc.com/kamagra-pillen-kopen/ om vóór de operatie te proberen, omdat zij geloven dat deze sterkere dosis de tijd die de operatie in beslag neemt, zal verkorten. De FDA heeft dit echter niet goedgekeurd als een effectieve behandeling voor impotentie. Sommige artsen zullen ook een crème voorschrijven om op de penis te smeren, die echter samen met de operatie kan worden gebruikt, omdat deze crème ook kan fungeren als een topische behandeling.

De ouderraad wil vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit goede relaties hebben met en een onmisbare partner zijn voor directie, leerkrachten, leerlingen en alle ouders van zowel de hoofdschool als de Westhoekschool.
Op basis van deze missie en visie wil het bestuur richting geven op korte en lange termijn aan de strategie in samenwerking met en ten dienste van alle belanghebbenden. Hierbij zal behouden worden wat goed is en verbetering aangebracht worden waar nodig.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

  • Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten,
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen,
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, in overleg met het schoolteam
  • De deelname van ouders aan de participatieorganen en werkgroepen bevorderen en ondersteunen.