Sponsors info

De ouderraad tracht de school zoveel als mogelijk te ondersteunen in haar werking.

Naast tal van vrijwilligers die zich volledig belangeloos inzetten tijdens diverse activiteiten, is er uiteraard een flinke brok financiële ondersteuning nodig.

Een nieuw schoolgebouw is momenteel in opbouw; de ouderraad doet haar uiterste best om  bij te dragen aan de inrichting van de nieuwe klassen.

Deze financiële middelen verwerft de ouderraad tijdens een aantal door haar georganiseerde activiteiten en door sponsoring.Wij bedanken dan ook elke sponsor, die ons wil steunen.

Wij doen ons uiterste best om onze sponsors zoveel als mogelijk in de kijker te zetten, door deze tijdens evenementen te vermelden, visualiseren.

We vragen aan alle ouders, sympathisanten om aan onze sponsors te denken bij overweging van een aankoop, investering.

Wenst u ons ook te steunen ? Een sponsor-periode loopt van 15/06 tot 15/06; de eerste activiteit en meteen de grootste is het VBS-schoolfeest.

Contacteer ook vrijblijvend leden vd ouderraad voor verdere info.