Eerstkomende activiteit

Leden van de ouderraad zullen aanwezig zijn op de info-avonden, georganiseerd door school. Spreek daar gerust één van ons aan indien je interesse zou hebben in onze werking.